Corporate Social Responsibilidad

Ang aming Corporate Social Responsibility Program

Para mapanatili silang nakangiti ..

Marami pa sa pagiging isang matagumpay na negosyo kaysa sa paggawa lamang ng kita. Ito rin ay tungkol sa paggawa ng isang tunay na impression at pagkakaroon ng isang positibong epekto sa lipunan.

Bilang isang pinuno sa negosyo ng E-commerce, kami din ay isang responsableng kumpanya na nagtatrabaho upang matiyak na ang online shopping ay nagtutulak ng sustainable at panlipunang pag-unlad sa mga bansa sa Africa.

Pinalatag namin ang pangakong ito sa aming mga empleyado, customer, at kasosyo at ginawa namin ang mga produkto sa ibaba para ibenta, kung saan ang kita ng mga produktong ito ay gugugol sa Africa upang:

  • Suportahan ang edukasyon at matanggal ang hindi marunong magbasa.
  • Mag-ambag sa pagtanggal ng matinding kahirapan at kagutuman.
  • Suporta para sa sektor ng kalusugan sa pamamagitan ng pagbawas sa dami ng namamatay ng bata at mga sakit na labanan.

Huwag mag-atubiling magbigay ng kontribusyon at makilahok sa pagkamit ng mga marangal na layunin sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong ito.