Social responsibilidad

Ang aming Corporate Social Responsibility Program

Para mapanatili silang nakangiti ..

Marami pa sa pagiging isang matagumpay na negosyo kaysa sa paggawa lamang ng kita. Ito rin ay tungkol sa paggawa ng isang tunay na impression at pagkakaroon ng isang positibong epekto sa lipunan.

Bilang isang pinuno sa negosyo ng E-commerce, kami din ay isang responsableng kumpanya na nagtatrabaho upang matiyak na ang online shopping ay nagtutulak ng sustainable at panlipunang pag-unlad sa mga bansa sa Africa.

Pinalakas namin ang pangakong ito sa aming mga empleyado, customer, at kasosyo. Kaya't nagtakda kami ng isang porsyento ng mga kita para sa charity program na ito at binigyan ng pagkakataon ang aming mga customer na lumahok sa program na ito sa pamamagitan ng pagbibigay mula sa pahina ng pag-checkout. 

Ang kita na ito ay gugugol sa Africa upang:

  • Suportahan ang edukasyon at matanggal ang hindi marunong magbasa.
  • Mag-ambag sa pagtanggal ng matinding kahirapan at kagutuman.
  • Suporta para sa sektor ng kalusugan sa pamamagitan ng pagbawas sa dami ng namamatay ng bata at mga sakit na labanan.

Huwag mag-atubiling mag-ambag at lumahok sa pagkamit ng mga marangal na layunin sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa pag-checkout.